nieuws

CBS: inflatie stijgt licht

Financieel

De inflatie op jaarbasis is gestegen van 0,6 procent in september naar 0,7 procent in oktober. Dat meldt het CBS op basis van zijn consumentenprijsindex.

Vooral de prijsontwikkeling van benzine droeg bij aan de toename van de inflatie. Weliswaar lag de prijs van de brandstof in oktober 11,8 procent lager dan een jaar eerder, maar in september was de prijsdaling op jaarbasis nog 12,5 procent. In oktober kostte benzine gemiddeld 1,48 euro per liter.

Exclusief de sterk in prijs fluctuerende sectoren energie en voeding en de vaak aan belastingverhogingen onderhevige groepen alcohol en tabak bedroeg de inflatie in oktober 1,4 procent. In september was dat nog 1,3 procent. Volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) bedroeg de Nederlandse inflatie in oktober 0,4 procent, tegen 0,3 procent in september.

Reageer op dit artikel