nieuws

Vastgoed Belang luidt noodklok over verkoop Propertize

Financieel

De verkoop van vastgoedfinancier Propertize door de Nederlandse Staat moet volgens de Vereniging Vastgoed Belang worden uitgesteld.

Met een aantrekkende markt zal het negatieve effect van een verkoop op termijn grotendeels gecompenseerd worden en zou het zelfs kunnen lonen de oorspronkelijke activiteiten van Propertize voort te zetten, inclusief het verstrekken van nieuwe leningen, meent de beleggersorganisatie.

Na de nationalisatie van SNS Reaal in 2013 werd Property Finance omgedoopt naar Propertize. Momenteel heeft Propertize zo’n 4,8 miljard aan leningen uitstaan, waarvan 1,2 miljard aan goede leningen. Minister Dijsselbloem wil de verkoop daarvan begin 2016 afronden. Om de opbrengst van de verkoop te optimaliseren verkoopt de minister het pakket als geheel. De koper – mogelijk een durfinvesteerder of buitenlandse bank – zal op korte termijn winsten willen binnenhalen door verkoop van het onderliggende vastgoed.

Ook vastgoedeigenaren die keurig aan hun rente- en aflossingsverplichtingen voldoen worden daarvan de dupe, zo is de verwachting van Vastgoed Belang. Na afloop van de rentetermijn wordt de loan to value (schuldgraad) omhoog bijgesteld en zal de eigenaar geld bij moeten storten. Is dat geld er niet, dan volgt executoriale verkoop met een discount van 40 tot 60 procent. Ook grote, gezonde vastgoedmaatschappijen dreigen dan fikse financiële schade te leiden of zelfs onderuit te gaan, terwijl zij nu positieve rendementen behalen.

Co Koning, directeur Vastgoed Belang: “En dat is heel wrang. De kosten voor het verminderen van staatsgaranties waar minister Dijsselbloem op uit is, worden zo afgewenteld op particuliere eigenaren. Propertize leed in 2014 bovendien een nettoverlies van 49 miljoen euro. Dat is een flinke verbetering van 774 miljoen euro ten opzichte van 2013. Propertize begint dus langzaamaan uit te zieken en de markt trekt aan. Door geduld te betrachten wordt onnodige financiële schade voor particuliere vastgoedeigenaren voorkomen. De winsten die bij verkoop van het pakket nu aan een koper worden weggegeven zouden op termijn zelfs de Staat ten goede kunnen komen.’

De Staat heeft tevens een maatschappelijke verantwoordelijkheid, stelt Koning.. De economische schade en de financiële gevolgen van faillissementen, die kunnen volgen op de verkoop van Propertize op korte termijn, zullen deels ook de Staat raken. Voor de potentiele koper van het pakket geldt dat niet. Daarnaast zijn er al zeer weinig vastgoedfinanciers op de Nederlandse markt. ‘Als Propertize permanent weg valt, blijven er slechts vier over.’

Vastgoed Belang beraadt zich momenteel op vervolgstappen.

Gisteren uitte ook directeur Gerton van Boom van fondsbeheerder Van Boom & Slettenaar publiekelijk zijn zorgen in een brief aan de AFM en het ministerie van Financiën over de mogelijke gevolgen van de verkoop van Propertize. Andere klanten van Propertize zijn naar verluidt onder andere MPC Capital, Aefides en Palmer Capital.

 ”

Reageer op dit artikel