nieuws

Lager resultaat Vastned Retail Belgium

Financieel

Vastned Retail Belgium heeft het operationeel uitkeerbaar resultaat in de eerste negen maanden met 16 eurocent zien dalen tot 1,86 euro per aandeel.

Lager resultaat Vastned Retail Belgium

Dat meldt het Belgische beursgenoteerde vastgoedbedrijf in een update over het derde kwartaal. De voornaamste oorzaak is lagere huurinkomsten, door de verkoop in 2014  van negentien niet-strategische panden. De reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille steeg met ongeveer 1 procent in de eerste negen maanden van 2015. Dat was te danken aan de aanscherping van de rendementen van de premium city high street shops in de grotere steden.

Het fonds verwierf in de verslagperiode twee premium city high street shops in de binnenstad van Antwerpen: een pand aan Graanmarkt 13 voor een investeringsbedrag van 6 miljoen euro en het karaktervolle Schuttershofstraat 55 voor 5 miljoen euro.

Op 30 september 2015 bestond 53 procent van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 17 procent uit high street shops en 30 procent uit non-high street shops (retailparken en zogenoemde baanwinkels). De bezettingsgraad was op die datum 96 procent (98 procent op 31 december 2014).

Het verwachte brutodividend over 2015 ligt tussen 2,44 en 2,49 euro per aandeel.

Reageer op dit artikel