nieuws

Hansteen koopt vastgoedlening met forse korting

Financieel

Internationaal vastgoedvermogensbeheerder Hansteen Holdings heeft voor 41, 67 miljoen euro een lening overgenomen van UniCredit Bank, die wordt afgedekt door een Nederlandse bedrijfsruimteportefeuille van 370.000 m2.

Hansteen koopt vastgoedlening met forse korting

De portefeuille bestaat uit veertig bedrijfspanden. Volgens Hansteen is een korting bedongen van 51 procent vergeleken met de waarde van de lening.

Leningnemer is het Nederlandse vastgoedfonds Lancelot Land, dat volgens Hansteen niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het fonds wordt beheerd door Internos Global Investors in Amsterdam.

Hansteen wil samen met ING, die destijds de andere helft van de financiering op de portefeuille heeft verstrekt aan Lancelot Lands, tot een oplossing komen die optimaal recht doet aan de ‘belangen van alle betrokken partijen’.

Het merendeel van de portefeuille is gesitueerd in de Randstad. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt 15 miljoen euro. De portefeuille staat voor 20 procent leeg. Volgens Hansteen biedt de hoge leegstand ruimte om waarde toe te voegen. De portefeuille is oorspronkelijk samengesteld door de in Luxemburg gevestigde fondsmanager BGP Investment Sarl.

In een toelichting op de investering zegt Ian Watson, CEO van Hansteen: ‘Hoewel de vastgoedmarkt in de Benelux moeilijk blijft, zien we de laatste tijd duidelijk meer vraag naar dit soort beleggingen. Deze bedrijfsruimteportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit kwaliteitvastgoed met verschillende huurders, dat de afgelopen twee jaar onder druk is komen te staan. De aankoopprijs reflecteert de waardedaling van de lening en naar onze mening ook de waardedaling van het onderliggende vastgoed.’

Reageer op dit artikel