nieuws

Woonkracht10 zet mes in kosten

Financieel

De Zwijndrechtse woningcorporatie Woonkracht10 gaat flink in de kosten snoeien.  Wat de bezuinigingen, de nieuwe werkwijze en de nieuwe organisatievorm concreet betekenen voor afdelingen en individuele medewerkers zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 duidelijk zijn. Naast natuurlijk verloop zal een aantal gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

Dat meldt Woonkracht10 op de eigen website. De corporatie wijst op de verhuurdersheffing en de verplichte afdracht voor noodlijdende corporaties, zoals Vestia. Voor Woonkracht10 betekent dit een bedrag van bijna 10 miljoen euro per jaar. De helft hiervan is al bezuinigd, maar er is nog minimaal eenzelfde bedrag nodig om ook in de toekomst de taak als volkshuisvester in de Drechtsteden goed te kunnen blijven uitvoeren. Woonkracht10 bezit meer dan 10.000 woningen in Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Bestuurder Ben Meijering: ‘We weigeren principieel het overheidsbeleid te volgen en klakkeloos onze huren in 2014 te verhogen met de toegestane percentages. 25 tot 30 procent van onze huurders leeft onder de armoedegrens en komt elke maand geld tekort. Het streven is een huurverhoging rond inflatie voor de laagste inkomens (tot 43.000 euro) en van inflatie plus 2 procent voor de middeninkomens.’

Daarnaast wil de corporatie de woonlasten voor de huurders verlagen door het versneld nemen van energiebesparende maatregelen en een scherpere inkoop, die tot lagere servicekosten moet leiden. Ook de beheerkosten moeten omlaag. ’We verlagen het gemiddelde kwaliteitsniveau van onze huurwoningen en smeren investeringen uit over de tijd. Voor onze organisatie betekenen de bezuinigingen een flinke verlaging van de bedrijfslasten en de personeelskosten. We willen zo efficiënt mogelijk werken en dat betekent ook minder mensen,’ aldus Meijering.

Reageer op dit artikel