nieuws

Opheffing Veron kost woningcorporaties 6 miljoen

Financieel

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heft Veron, een kleine woningcorporatie uit Zevenbergen, op. Veron kan haar activiteiten niet meer zelfstandig uitvoeren, aldus de toezichthouder op de corporatiesector.

Opheffing Veron kost woningcorporaties 6 miljoen

De operatie kost 6 miljoen euro, een bedrag dat collega-corporaties via een saneringsheffing moeten opbrengen. Uit onderzoek bleek dat een fusie met een andere corporatie geen optie is. Veron zal haar 170 huurwoningen, een steunpunt voor ouderen en een bibliotheek overdragen aan Woonstichting Etten-Leur (WEL).

Voor de financiële afwikkeling heeft het CFV een saneringbijdrage toegekend van 6 miljoen euro. ‘Met deze oplossing is al het maatschappelijke bezit behouden tegen een zo laag mogelijke saneringsbijdrage van de corporatiesector en zonder negatieve gevolgen voor de huurders’, aldus het CFV. Ook heeft Veron met de betrokken bank overeenstemming bereikt over de afwikkeling. De afwikkeling moet voor 1 mei 2014 plaatsvinden. Eind oktober kreeg Veron al een half miljoen euro ‘voorwaardelijke’ steun van de toezichthouder, nadat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de kredietwaardigheid van Veron introk.

Veron raakte in financiële problemen door de in 2008 aangegane te hoge verplichtingen voor de bouw van een nieuwbouwcomplex in Zevenbergen. In de jaren daarna drukten deze verplichtingen steeds zwaarder op de financiële positie van Veron. Begin 2013 bleek dat Veron niet in staat was om maatregelen te nemen om de financiële continuïteit vanaf 2014 te waarborgen. Het CFV stelde Veron vervolgens onder verscherpt toezicht. WEL neemt het eigendom, beheer en verhuur van de Veron-woningen vanaf 1 januari 2014 over. Karo van Dongen, directeur-bestuurder van WEL: ‘Het bod is niet van invloed op onze investeringen in Etten-Leur.’

Reageer op dit artikel