nieuws

Herwaardering portefeuille Property Fund

Financieel

Het Palmer Capital Emerging Europe Property Fund (Property Fund) heeft de taxatiewaarde van de portefeuille per 31 december 2013 vastgesteld op 56,92 miljoen euro (2012: 59,83 miljoen euro). Het Property Fund bestaat uit zes gebouwen in Tsjechië en elf gebouwen in Slowakije.

Herwaardering portefeuille Property Fund

De lagere waarde wordt vooral veroorzaakt door de sterke depreciatie van de Tsjechische kroon (CZK) in november 2013. De bezettingsgraad van de portefeuille nam af van 74,9 procent ultimo 2012 naar 74,4 procent eind 2013. De loan to value bedraagt momenteel 47,5 procent, tegen 49,5 procent ultimo 2012. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt 20,49 euro. De slotkoers van het aandeel was op 27 december 8,20 euro.

De externe taxatie vond plaats conform de verplichting in artikel 4:52a Wft en is uitgevoerd door CBRE. De afgelopen negen jaar werd de portefeuille van het Property Fund getaxeerd door DTZ Zadelhoff. Dit jaar besloot het management van taxateur te wisselen.

De Tsjechische Nationale Bank (CNB) gaf op 7 november 2013 aan te gaan interveniëren om de eigen valuta te verzwakken. CNB wil hiermee de export aanjagen en deflatie tegengaan. Daardoor daalde sinds 7 november 2013 de Tsjechische kroon met ruim 7,4 procent in waarde.

Het gebouw Drahobejlova 27 in Praag liet met 14,9 miljoen Tsjechische kronen (538.000 euro) de grootste waardedaling zien. Deze daling hangt samen met een verwachte toename van leegstand in de betreffende voornamelijk residentiële deelmarkt van Praag. De waardering van het gebouw A. Rudnayova 21 in Zilina, Slowakije toonde echter een waardestijging van 320.000 euro (+8,9 procent), doordat de netto huurinkomsten toenamen. Het fonds verwacht door extra aandacht voor property management in vooral Slowakije de netto operationele inkomsten net als bij het gebouw A. Rudnayova komend jaar te verbeteren.

Afgezien van de aangekondigde interventie in de Tsjechische wisselkoers in november, laat de portefeuille waardering over de afgelopen twaalf maanden een relatief stabiel beeld zien. De taxatiewaarde van de portefeuille is 1,7 procent lager dan een jaar eerder en is in lijn met de verwachtingen van het management. Het management constateert dat de nieuwe taxateur CBRE in hoofdlijnen tot een vergelijkbare portfoliowaarde van het vastgoed is gekomen.

Het jaar 2014 zal voor het Property Fund in het teken staan van herstructurering van de financieringsstructuur en verdere reductie van kosten.

Reageer op dit artikel