nieuws

Dwangsom voor Ruyterborgh Investment

Financieel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde op 18 november 2013 een last onder dwangsom op aan Ruyterborgh Investment. Het bedrijf handelt tevens onder de naam Eurovest en Verenigd Europees Advies & Incassobureau. Ruyterborgh Investment voldoet niet aan informatieverzoeken van de toezichthouder, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat Ruyterborgh Investment effecten heeft aangeboden aan consumenten, of nog steeds aanbiedt, zonder een door de AFM goedgekeurde prospectus. Ruyterborgh Investment biedt consumenten de mogelijkheid via een obligatie te investeren in Duits onroerend goed. Dat mag niet zonder een door de AFM goedgekeurde prospectus. De AFM heeft onder meer om een toelichting gevraagd op de activiteiten die Ruyterborgh Investment verricht, alsmede afschriften van de standaardovereenkomsten die obligatiehouders met Ruyterborgh Investment sluiten.

Ruyterborgh Investment heeft de gevraagde informatie volgens de AFM niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 3 december 2013 is Ruyterborgh Investment daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat Ruyterborgh Investment niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

Reageer op dit artikel