nieuws

abp scoorde in 2005 op vastgoed 18,2 procent

Financieel

ABP heeft het verslagjaar 2005 afgesloten met een dekkingsgraad – de verhouding tussen opgebouwd vermogen en te betalen pensioenen (verplichtingen) – van 119,7 procent.

Deze positie werd bereikt door de goede beleggingsresultaten over 2005 (+12,8 procent, zijnde het hoogste reële beleggingsrendement sinds 1995). De daling van de kapitaalmarktrente en de – door De Nederlandsche Bank (DNB) vereiste – verzwaring van de verplichtingen met ongeveer 2,2 procent voor de langleventrend, zorgden in het verslagjaar voor een lichte daling van dedekkingsgraad. Inmiddels is door het rendement over het eerste kwartaal van 2006 en vooral de stijging van de langetermijnrente de dekkingsgraad van ABP gestegen tot ruim 130 procent. Voor volledige indexatie heeft ABP een dekkingsgraad van ongeveer 140 procent nodig.Op het totaal rendement van 12,8 procent deden alleen de vastrentende waarden met 4,3 procent het minder. De aandelen kwamen uit op 20,8 procent, onroerend goed op 18,2 procent, private equity op 27,2 procent, en grondstoffen op 23,2 procent. De categorie overige beleggingen kwam uit op 4,8 procent. In euro’s uitgedrukt correspondeert het behaalde rendement met een stijging van het belegd vermogen met 22,5 miljard euro. Het pensioenvermogen van ABP eind 2005 kwam daarmee uit op 191 miljard euro. Dankzij een actief beleggingsbeleid presteerde ABP 0,6 procentpunt beter dan het rendement op de normportefeuille. Dat komt neer op bijna 1 miljard euro aan extra rendement. Over de laatste drie jaar leverde het actief beleggingsbeleid van ABP bijna 6 miljard euro extra aan rendement op. Het gemiddeld rendement van 8,2 procent over de afgelopen twaalf jaar toont hetvoordeel aan van de pensioencollectiviteit en de risicosolidariteit.

Reageer op dit artikel