nieuws

Lichte krimp vastgoedleningen ABN Amro

Financieel

ABN Amro heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 390 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de winst 351 miljoen euro en in het tweede kwartaal van dit jaar 402 miljoen euro.

Lichte krimp vastgoedleningen ABN Amro

De voorzieningen op commercieel vastgoed bleven met 700 miljoen euro nagenoeg gelijk. De omvang van de vastgoedfinancieringen verminderde met 200 miljoen euro tot 14,5 miljard euro, een lichte krimp ten opzichte van eind 2012.

Dat maakte de bank vrijdag bekend. De portefeuille vastgoedfinancieringen bestaat voor 4,5 miljard euro uit leningen aan woningcorporaties, waarvan 2,7 miljard euro met WSW-garantie. De dekkingsratio per 30 september 2013 bedroeg 65 procent (31 december 2012: 66 procent). De lichte daling van de dekkingsratio werd veroorzaakt door een nieuwe instroom met lagere voorzieningen. Volgens ABN Amro volgde de vastgoedportefeuille de algemene markttrends.

De woninghypotheekportefeuille liep per 30 september 2013 terug tot 152,0 miljard, een daling van 1,9 miljard ten opzichte van ultimo 2012. De meeste hypotheekvormen vertoonden een daling. Bij annuïteiten- en lineaire hypotheken vond onder invloed van de nieuwe belastingregels een stijging plaats. Het marktaandeel van ABN AMRO bleef stabiel op 24 procent van het totaal aan uitstaande woninghypotheken in Nederland.

Het aantal vervroegde aflossingen bleef op een hoog peil. Deze aflossingen houden volgens de bank verband met het toegenomen risicobewustzijn bij klanten en de lage rente op spaargelden. Ondanks de toegenomen vervroegde aflossingen steeg de gemiddelde loan-to-market value (LtMV) van de hypotheekportefeuille tot 85 procent, tegen 82 procent per ultimo 2012. Hoofdoorzaak was de daling van de huizenprijzen in de eerste helft van het jaar. Per 30 september 2013 had 24 procent van de totale hypotheekportefeuille een LtMV boven 100 procent (vergeleken met 22 procent per 31 december 2012).

‘Over het geheel genomen is dit een bevredigend resultaat, gezien de moeilijkheden waarmee de Nederlandse economie te kampen heeft’, zei Gerrit Zalm, topman van de in 2008 genationaliseerde bank. Wel ziet hij kans op verbetering. ‘Een aantal economische indicatoren lijkt erop te wijzen dat de crisis over het dieptepunt heen is.’ Zalm wees op de stabilisatie van de huizenprijzen in het derde kwartaal, een lichte verbetering van het nog altijd zeer lage consumentenvertrouwen en lichtpuntjes in de industrie. ‘Wij blijven echter zeer terughoudend’, aldus de voormalige minister van Financiën.

Reageer op dit artikel