nieuws

Corporaties weten evenveel van portefeuille als beleggers

Financieel

Woningcorporaties hebben evenveel inzicht in de vastgoedportefeuille als commerciële beleggers. Dat zegt althans 63 procent van de bestuurders en financieel managers bij woningcorporaties. Een op de tien claimt meer inzicht en ruim een kwart minder inzicht in de portefeuille te hebben dan een commerciële belegger.

Corporaties weten evenveel van portefeuille als beleggers
Corporatiewoningen Voorburg

Dit blijkt uit een onderzoek onder 70 bestuurders en financieel managers bij woningcorporaties door Reasult, specialist in financial forecasting software, en strategisch managementadviseur ORGfit. Onderzocht werd in hoeverre woningcorporaties klaar zijn voor de transitie naar sturen op rendement. Inzicht in de vastgoedportefeuille is een vereiste om te kunnen sturen op rendement. De beschikbare informatie, en de vastlegging ervan, speelt hierbij een essentiële rol.

Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de woningcorporaties de volgende informatie al goed vastlegt: gedetailleerde omschrijving van het woningtype (61 procent) en erfpachtcontracten (58 procent). Iets minder dan de helft geeft aan ook de volgende informatie goed beschikbaar te hebben: staat van onderhoud tot op woningniveau (45 procent), contractkenmerken (40 procent) en het exacte aantal vierkante meter gebruiksoppervlak (42 procent). Bij slechts een klein deel zijn ook de gegevens over werkelijke markthuur, faciliteiten in de omgeving, milieukenmerken en het type wijk bekend. In het whitepaper ‘Stand en verstand van sturen op rendement’ zijn de onderzoeksresultaten gecombineerd met de benodigde kennis en expertise om de transitie te volbrengen.

‘Dat woningcorporaties zich meten aan commerciële beleggers, past in het huidige tijdsbeeld’, aldus Aart Zandbergen, directeur van Reasult. ‘Ze zullen zich steeds meer als belegger gaan gedragen. Om te kunnen blijven investeren in volkshuisvesting moeten woningcorporaties immers sturen op financieel rendement. Bovendien kunnen corporaties gemakkelijker de consequenties van beleidskeuzes tegen elkaar afwegen als de corporatie inzicht heeft in zowel het maximaal haalbare als het gerealiseerde rendement.’

Reageer op dit artikel