nieuws

WVN Management bereidt verkoop van portefeuille of participaties Vastgoed Mixfonds voor

Financieel

WVN Management, de beheerder van Vastgoed Mixfonds, heeft bekend gemaakt dat zij wegens de omstandigheden waarin het fonds momenteel zich bevindt, een taxatie heeft laten maken van haar gehele vastgoedportefeuille, in aanvulling op de gebruikelijke jaarlijkse partiële taxatie.

Door deze taxatie is enige vertraging bij de afronding van de jaarrekening 2003 opgetreden. De beheerder verwacht deze jaarrekening eind april 2004 te kunnen presenteren. Daarna zal een participantenvergadering bijeengeroepen worden die in de tweede helft van mei 2004 zal plaatsvinden. Bij deze vergadering zal deze jaarrekening worden toegelicht. WVN Management zegt van verschillende zijden te zijn benaderd door partijen die te kennen hebben gegeven een bod te willen uitbrengen op de participaties dan wel op de vastgoedportefeuille van het fonds. Op deze toenaderingen is de beheerder vooralsnog niet ingegaan. Zij is van mening dat een acceptabel bod op alle participaties of op de portefeuille in combinatie met een nog te nemen besluit tot ontbinding van het fonds een goede oplossing kan bieden voor de huidige situatie van het fonds en haar participanten. WVN Management zal pas verder praten met een beperkte groep geïnteresseerde partijen over een mogelijk bod zodra de in de jaarrekening 2003 op te nemen cijfers vaststaan. Het Vastgoed Mixfonds is de afgelopen maanden in opspraak geraakt. Het fonds staat sinds begin dit jaar onder toezicht van beurswaakhond AFM. Het fonds werd drie jaar geleden opgericht door de directeur-grootaandeelhouder van de adviesketen W&P, Heinz Wagner, en van Jos Nuijen. Deze hebben ook aandelen in WVN Management. W&P (Wagner & Partners) wordt verweten onjuiste en onvolledige informatie te hebben verstrekt, waardoor klanten te hoge hypotheken voor participaties in het Vastgoed Mixfonds hebben afgesloten bij verschillende financiële instellingen in Nederland.

Reageer op dit artikel