nieuws

Woningcorporaties sluiten 6,2 miljard aan leningen af

Financieel

De deelnemers aan de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de gunstige marktomstandigheden benut door het afsluiten van 6,2 miljard euro aan leningsovereenkomsten.

Het voordelige resultaat bedroeg 22,7 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2003 van de WSW. Het fonds, dat dit jaar twintig jaar bestaat, borgt leningen die de woningcorporaties aantrekken voor financiering van hun activiteiten. Door de zekerheidstructuur – onder andere achtervang door Rijk en gemeenten – hebben corporaties toegang tot de kapitaalmarkt en kunnen zij tegen gunstige condities geld lenen. In het verslagjaar laat het WSW de borgstelling zo goed mogelijk aansluiten op de ontwikkelingen in de markt. Er is een aantal nieuwe financiers toegetreden tot de markt. Het aandeel van de sectorbanken in nieuwe financieringen is licht afgenomen over 2003. Verder is gewerkt aan een aantal nieuwe financieringsproducten, waaronder de samenwerking met marktpartijen om indexleningen passend te krijgen in de borgingsstructuur.’Bezuinigingen op de huursubsidie gecombineerd met koopkrachtdaling zetten de betaalbaarheid van het wonen onder druk’, schrijft het WSW-bestuur in zijn jaarverslag. De stijging van de lokale woonlasten betekent een extra druk. Door het garanderen van leningen van deelnemers draagt het WSW direct bij aan de betaalbaarheid van het huren. Een rentevoordeel van 80 basispunten op een totaal geborgd volume van 52 miljard euro, verlaagt de gemiddelde maandhuur (337 euro) met 15 euro. Ruim 2,3 miljoen woningen zijn met een WSW-lening gefinancierd. Jaarlijks wordt daardoor een bedrag van 416 miljoen euro op rentekosten bespaard.     

Reageer op dit artikel