nieuws

winst nieuwe steen over negen maanden 36,4 mln

Financieel

Nieuwe Steen Investments (NSI) heeft in de eerste negen maanden van 2006 het direct beleggingsresultaat met 5,3 procent zien stijgen tot 36,4 miljoen euro.

Eind vorige maand kondigde NSI aan de woningportefeuille te willen verkopen. Inmiddels hebben zich ‘veel belangstellende marktpartijen’ bij het vastgoedbedrijf gemeld. Nieuwe Steen inventariseert de belangstelling. Het bedrijf wil dit jaar nog al het eerste deel van de woningportefeuille verkopen. NSI heeft een vastgoedportefeuille in Nederland van 1,24 miljard euro (per 30 september 2006).In de eerste negen maanden zag het bedrijf de huurinkomsten toenemen van 57,4 miljoen tot 59,9 miljoen euro. De leegstand bedroeg 6,3 procent. Bij kantoren was de leegstand 10,4 procent, bij grote detailhandel 8,2 procent en bij winkels 2,2 procent. De exploitatiekosten als percentage van de huuropbrengsten namen toe van 9,8 procent tot 9,9 procent. De kosten voor het fondsmanagement bedroegen 1,3 miljoen euro. Nieuwe Steen bezat per 30 september 2006 1.345 woningen en 167 andere objecten zoals kantoorgebouwen en winkels. De marktwaarde van de woningen bedroeg 140,5 miljoen euro tegen een aankoopwaarde van 99,5 miljoen euro. Doordat het aantal uitstaande aandelen met ongeveer hetzelfde percentage is gestegen is het resultaat per aandeel onveranderd gebleven op 1,02 euro. Inclusief boekwinsten en herwaarderingen nam het resultaat af van 73,7 miljoen tot 54,3 miljoen euro. Voor geheel 2006 handhaaft het vastgoedfonds de verwachting voor een direct beleggingsresultaat per aandeel van 1,36 euro. Over het derde kwartaal keert het fonds een interim-dividend van 0,34 euro per aandeel uit, waarmee het totaal voor de eerste drie kwartalen op 1,02 euro komt.

Reageer op dit artikel