nieuws

Winst ABN Amro en Bouwfonds omhoog

Financieel

ABN Amro heeft het afgelopen kwartaal ruim een kwart meer winst geboekt.

Vastgoeddochter Bouwfonds zag de baten in vergelijking met dezelfde periode in 2003 stijgen met 8,8 procent tot 161 miljoen euro door fors hogere netto rentebaten dankzij de hogere marges op en volumes van woninghypotheken en vastgoedfinanciering.De bedrijfslasten van Bouwfonds gingen met 4 miljoen euro omhoog ofwel 6,2 procent door hogere personeelskosten door de uitbreiding van het aantal medewerkers om de groei van de activiteiten te ondersteunen. Het aantal medewerkers van de vastgoeddochter steeg met 4,8 procent in vergelijking met een jaar geleden tot 1571 fte’s. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 10,8 procent tot 92 miljoen euro.Op kwartaalbasis pakten de netto rentebaten van Bouwfonds 9,2 procent hoger uit (107 miljoen euro) dankzij het nog altijd gunstige hypotheekrenteklimaat. Deze stijging bood gedeeltelijk compensatie voor de lagere provisies en overige baten. De daling van de overige baten hield onder meer verband met de vertraging bij projectontwikkeling door de vakantieperiode en de exceptioneel hoge winst in het tweede kwartaal door de oplevering van het Waasland Shoppingcenter in Belgische Sint Niklaas. De baten in het derde kwartaal kwamen hierdoor 6,4 procent lager uit op 161 miljoen euro. Op 15 juli kondigde Bouwfonds aan dat overeenstemming was bereikt over de overname van alle aandelen van MAB Group. De transactie zal naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond.De winstsprong bij ABN Amro is bijna volledig toe te schrijven aan de verkoop van een meerderheidsbelang in de Thaise Bank of Asia, die een boekwinst van 213 miljoen euro opleverde. Als die winststijging niet wordt meegerekend, blijft een winststijging van minder dan een procent over. De inkomsten van ABN Amro liepen het afgelopen kwartaal met 1,8 procent terug tot 4,74 miljard euro in vergelijking met het tweede kwartaal. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door het hypotheekbedrijf in de Verenigde Staten. De bank had hiermee al rekening gehouden, maar de terugval pakte forser uit dan verwacht. Amerikanen sluiten minder hypotheken af wegens de hogere rente en bovendien heeft ABN Amro marktaandeel moeten inleveren.     

Reageer op dit artikel