nieuws

Wereldhave boekt forse winstgroei

Financieel

Vastgoedfonds Wereldhave heeft het direct beleggingsresultaat over de eerste negen maanden van 2004 in vergelijking met de overeenkomstige periode vorig jaar zien stijgen met 1,3 miljoen euro tot 87,3 miljoen euro.

De totale winst kwam uit op 104,5 miljoen euro tegenover 74,8 miljoen euro vorig jaar. Over het derde kwartaal werd een winst geboekt van 29,1 miljoen euro. Dat is fractioneel lager dan de winst over dezelfde periode vorig jaar (30 miljoen euro). Wereldhave belegt in kantoren, winkels en bedrijfsruimte in onder meer Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De vastgoedportefeuille was aan het einde van het derde kwartaal 1,96 miljard euro waard. Dat was eind 2003 nog 1,93 miljard euro. De beleggingsopbrengsten bedroegen 35,5 miljoen euro (2003: 37,4 miljoen). Over de eerste negen maanden van dit jaar vielen de netto huuropbrengsten 2,4 miljoen euro lager uit, waarvan 1,7 miljoen euro door koersverschillen. Door de toename van het aantal gewone aandelen met ruim een miljoen daalde het direct beleggingsresultaat per aandeel in vergelijking met de overeenkomstige periode vorig jaar met 0,11 euro tot 4,25 euro. De totale winst per aandeel bedroeg 5,09 euro in vergelijking met 3,79 euro over de eerste drie kwartalen van 2003. De bezettingsgraad van de portefeuille over het derde kwartaal was 91,5 procent (tweede kwartaal 2004: 91,7 procent). De totale winst kwam uit op 104,5 miljoen euro tegenover 74,8 miljoen euro vorig jaar. De rentelasten, de belastingen en beheerkosten zijn gedaald. Bovendien was de winsttoename te danken aan een positieve herwaardering van de portefeuille (17,7 miljoen euro) en de verkoop van kantoorgebouw Pacific Palace te Dallas in mei. In het derde kwartaal veranderde de samenstelling van de portefeuille niet.     

Reageer op dit artikel