nieuws

Weer hoger resultaat voor Rijksgebouwendienst

Financieel

De Rijksgebouwendienst heeft vorig jaar een resultaat geboekt van 62,8 miljoen euro.

Dat is beduidend meer dan het nettoresultaat van 2002, toen een kleine 30 miljoen euro winst werd gemaakt en het hoogste resultaat van de afgelopen vijf jaar. De Rijksgebouwendienst streeft naar een bedrijfsresultaat waarbij de baten en lasten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn. Maar uit het jaarverslag over 2003 blijkt dat de afgelopen vijf jaar een totaal resultaat is gerealiseerd van liefst 160 miljoen euro. Bij de evaluatie van het nieuwe rijkshuisvestingstelsel die dit jaar plaatsvindt, wordt dit punt meegenomen. Het positieve resultaat over 2003 werd vooral gerealiseerd op het product huisvesting/beheer. Voor Harry Baayen, waarnemend directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst, was naast de bouwenquête de reorganisatie de topgebeurtenis van het jaar. Op 1 januari 2003 is de dienst gereorganiseerd. Daarbij is de dienst veranderd van een regionaal aangestuurde organisatie naar een organisatie met een functioneel gestuurd front-/backofficemodel. De Rijksgebouwendienst is zowel eigenaar van de portefeuille als makelaar van de departementen. De waarde van de portefeuille aan grond en gebouwen steeg vorig jaar van 3,93 miljard euro naar 4,24 miljard euro. De restauratie van het Catshuis zette de dienst flink in de schijnwerpers. Soms met kritiek over een vermeend gebrek aan respect over de historische waarde van het pand. De dienst beheert totaal 7 miljoen m2 bruto vloeroppervlak verdeeld over ruim 2000 objecten. Hiervan is 5 miljoen m2 in eigendom. Kantoren beslaan 3,6 miljoen m2 en penitentiaire inrichtingen 1,2 miljoen m2. De belangrijkste concentraties rijksgebouwen in eigendom bevinden zich in Den Haag (1,3 miljoen m2), Amsterdam (490.000 m2), Rotterdam (250.000 m2), Utrecht (245.000 m2) en Apeldoorn (245.000 m2).

Reageer op dit artikel