nieuws

veel gegadigden voor bouwfonds

Financieel

ABN Amro denkt de op 14 december 2005 aangekondigde verkoop van projectontwikkelaar Bouwfonds in de eerste helft van 2006 af te ronden.

‘Inmiddels hebben zich veel gegadigden gemeld voor onderdelen en voor heel Bouwfonds.’ Dat zei ABN Amro-topman Rijkman Groenink bij de toelichting op de jaarcijfers. De bank boekte vorig jaar ruim 13 procent meer winst. De opbrengst van de verkoop van Bouwfonds wil Rijkman Groenink onder meer gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen in de tweede helft van dit jaar. De operationele nettowinst van Bouwfonds steeg in 2005 met 6,5 procent tot 82 miljoen euro. De operationele baten stegen in totaal met 29,6 naar 871 miljoen euro. Bouwfonds zette hiermee een positieve trend door dankzij goede resultaten uit alle activiteiten. De netto rentelasten stegen met 23,3 procent naar 513 miljoen euro door verdere groei van de woninghypotheek- en vastgoedfinancieringsportefeuilles en de toename van de ontvangen boeterente voor de vervroegde aflossing van hypotheken. Deze boeterente ging met 49 miljoen euro omhoog naar 93 miljoen euro. De overige operationele baten stegen met 347 miljoen euro, hoofdzakelijk door hogere opbrengsten uit de ontwikkeling van woningbouwprojecten en de acquisitie van MAB. In Nederland bleven de omstandigheden op de woningmarkt gunstig door de lage rentestand. Hierdoor nam het aantal verkochte en in aanbouw zijnde woningen toe, hetgeen tot een resultaatverbetering leidde. Deze verbetering werd deels tenietgedaan door lagere baten uit de ontwikkeling van commercieel vastgoed, door het lage niveau van nieuwe projecten op de Nederlandse kantorenmarkt.De operationele bedrijfslasten stegen in totaal met 31,4 procent naar 381 miljoen euro. Dit kwam voornamelijk door hogere personeelskosten door autonome groei, evenals de acquisitie van MAB en de overname van de portefeuille van Staal Bankiers in het tweede halfjaar van 2004. Daarnaast stegen de kosten doordat er meer aandelenopties werden uitgeoefend.

Reageer op dit artikel