nieuws

VastNed O/I voelt pijn op de kantorenmarkt

Financieel

De vastgoedbelegger VastNed Offices/Industrial is het afgelopen halfjaar geraakt door de leegstand op de kantorenmarkt.

Het directe beleggingsresultaat van het bedrijf dat in kantoren en bedrijfsruimtes investeert, ging in de eerste zes maanden met 13,5 procent achteruit tot 21,4 miljoen euro.VastNed O/I had problemen om zijn panden te verhuren, zo blijkt uit de halfjaarcijfers die de belegger woensdag publiceerde. De bezettingsgraad van de kantoren en bedrijfsruimtes daalde tot 84,1 procent. In dezelfde periode vorig jaar kon het bedrijf gemiddeld nog 89,6 procent van zijn bezit verhuren. Bovendien liepen de huuropbrengsten terug door de verkoop van een aantal panden. Verder zijn de exploitatiekosten gestegen tot 14,5 procent van de bruto huuropbrengsten (was 13,1 procent)Het indirect beleggingsresultaat over het eerste halfjaar bedroeg 7,6 miljoen euro negatief (was 24 miljoen negatief). Het totaal beleggingsresultaat per aandeel kwam uit op 0,61 euro (was 0,15 euro negatief). Bij de winkeltak van VastNed steeg het directe beleggingsresultaat met 3,4 procent tot 31,6 miljoen euro. VastNed Retail moest zijn bezit echter stevig afwaarderen en wel met 15,6 miljoen euro. Die negatieve waarde ontwikkeling viel geheel toe te schrijven aan de Duitse vastgoedportefeuille, waarover het bedrijf met een onbekende partij al geruime tijd verkoopbesprekingen voert. ‘In het kader van de nadere besprekingen opvolgend aan de uitkomsten van het due diligence onderzoek’ is deze portefeuille recentelijk met nog eens 8,4 miljoen euro afgeboekt. Daarmee komt de afwaardering van de Duitse vastgoedportefeuille uit op 33,1 miljoen euro voor het eerste halfjaar 2004. Dat verlies werd voor ruwweg de helft gecompenseerd door waarvermeerdering elders in Europa. Het indirect beleggingresultaat bedroeg 14,9 miljoen euro negatief (was 5,5 miljoen euro negatief). VastNed Offices en VastNed Retail hebben elk een eigen beursnotering.

Reageer op dit artikel