nieuws

Vastgoedportefeuille PVM (DSM) blijft achter op eigen benchmark

Financieel

De vastgoedportefeuille van pensioenverzekeringsmaatschappij DSM (PVM) bleef over 2003 met een return van 14,5 procent achter bij de eigen benchmark (18,3 procent).

Dit is vooral veroorzaakt door de niet-beursgenoteerde onderdelen in de vastgoedportefeuille. Ook het langetermijn-rendement over de periode 1999-2003 ligt met 9 procent achter op de benchmark van 11,0 procent. Tegenover de benchmark van WM (World Markets Company) werd wel een positief resultaat bereikt met 14,5 procent tegen 7,1 procent voor WM.De vastgoedportefeuille van PVM had eind 2003 een omvang van 217 miljoen euro (waarvan 2002 miljoen euro indirect en 15 miljoen euro direct en via participaties). Eind 2002 was dat respectievelijk 185 miljoen euro en 19 miljoen euro. Vastgoed wordt bij PVM ondergebracht in de categorie Zakelijke Waarden met een totaalomvang van 1,755 miljard euro. De weging van vastgoed in deze categorie is 13 procent. De weging van vastgoed over de hele vermogensportefeuille van PVM (in totaal 3,73 miljard euro) is 6 procent. Het vastgoedrendement van 14,5 procent steekt overigens gunstig af in vergelijking met de andere categorieën, dat gemiddeld uitkwam op 12,4 procent.

Reageer op dit artikel