nieuws

vastgoedfonds voor kinderopvang en scholen

Financieel

Vanaf 2007 kunnen ondernemers op het gebied van kinderopvang, gemeenten en andere eigenaren van kinderopvanglocaties hun onroerend goed inbrengen in een speciaal hiertoe opgericht vastgoedfonds.

Op deze wijze kunnen ondernemers geld vrijmaken om te investeren en zich concentreren op hun kernactiviteiten. Het vastgoedfonds wordt beheerd door SPF Beheer die in overleg met Stichting Waarborgfonds Kinderopvang het initiatief nam tot oprichting van het fonds. De eerste gebouwen zullen naar verwachting eind 2006 worden ingebracht.De insteek van SPF Beheer en het Waarborgfonds is tweeledig. Enerzijds biedt het vastgoedfonds aan kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om hun financiële positie te verbeteren. Anderzijds waarborgt het vastgoedfonds op de lange termijn het aantal kinderopvanggebouwen. De kinderopvangorganisaties huren het vastgoed terug na verkoop aan het vastgoedfonds. Men blijft als zodanig verantwoordelijk voor de gebouwinrichting, terwijl SPF Beheer het onderhoud van de panden verzorgt. Het Waarborgfonds richtte zich de afgelopen jaren via het project Bouwimpuls op verbetering van de relatie tussen de kinderopvangsector en institutionele beleggers. Het vastgoedfonds voor kinderopvang en brede scholen is daarvan het resultaat. Vandaag wordt het gepresenteerd op het jaarcongres van het Waarborgfonds.Het Waarborgfonds Kinderopvang staat voor instandhouding en/of uitbreiding van benodigde kinderopvangcapaciteit en voor de verdere professionalisering van de kinderopvangsector. Het bureau verstrekt borgstellingen en verricht ondersteunende activiteiten op het gebied van bouwen, ondernemen en investeren in de kinderopvang. SPF Beheer is onder meer de pensioenuitvoerder van Stichting Spoorwegpensioenfonds (SPF) en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) en heeft als zodanig een langjarige ervaring met het beleggen in onroerend goed. SPF en SPOV zijn de vermogensverschaffers van het vastgoedfonds voor de kinderopvang en brede scholen.

Reageer op dit artikel