nieuws

vastgoedbeleggingen minder populair

Financieel

Beleggingen in vastgoed en obligaties zijn uit.

In 2005 stapten beleggers massaal over naar aandelenfondsen. Dit blijkt uit het jaarlijkse beleggingsonderzoek van SNS Fundcoach, een aanbieder van ruim 360 verschillende beleggingsfondsen. Beleggers namen in 2005 hun toevlucht tot beleggingen in opkomende markten als Latijns Amerika en Azië/Japan en in aandelenfondsen in de energie/grondstoffensector. Uit het onderzoek blijkt dat de instroom van beleggingen in vastgoed sterk is afgenomen. In het begin van 2005 staken beleggers gemiddeld nog ongeveer 17 procent van hun geld in vastgoedfondsen. Eind december 2005 is dat nog slechts 2,5 procent. Ondanks het feit dat de aandelenfondsen in Oost-Europa in 2005 heel goed hebben gepresteerd, is de inleg in deze fondsen per portefeuille teruggelopen van ruim 50 procent begin 2005 tot ongeveer 30 procent aan het eind van 2005. Oftewel, een afname van 40 procent. Volgens Jeroen Vetter, directeur van SNS Fundcoach, is deze afname onder meer te verklaren door winstnemingen en de toenemende populariteit voor andere fondsen. Jeroen Vetter: ‘Het jaar 2005 is voor de meeste beleggers wederom een zéér positief jaar geweest. Vooral aandelenfondsen presteerden zéér goed. Dit gaat vaak ten koste van beleggingen in vastgoed. Beleggers investeren vooral in vastgoed als aandelen achterblijven.’ Volgens Vetter is de stijgende olieprijs ongetwijfeld de reden geweest dat beleggers massaal hebben geïnvesteerd in de energie en grondstoffensector. ‘Dit betreffen risicovollere aandelenfondsen die in 2005 zeer goede rendementen hebben opgeleverd.’

Reageer op dit artikel