nieuws

Vastgoed Fundament Fonds geeft 11 procent rendement in eerste helft 2004

Financieel

Het Vastgoed Fundament Fonds presteerde over het eerste halfjaar van 2004 aanzienlijk beter dan geprognosticeerd in het prospectus.

Het totale rendement in het eerste halfjaar van 2004 bedroeg 11,1 procent. Vanaf de introductie op 1 oktober 2003 tot 30 juni 2004 kende het Vastgoed Fundament Fonds een rendement van 18,8 procent. Eind 2003 bedroeg de handelskoers 53,48 euro. Medio 2004 was deze gestegen naar 57,36 euro. Het totaal belegd vermogen van het Vastgoed Fundament Fonds is inmiddels gestegen naar 26,4 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt 13,2 miljoen euro. Vanaf de introductie, in najaar 2003, keerde het Vastgoed Fundament Fonds per kwartaal in totaal 3,12 euro dividend uit. De directie voorziet dat de groei van het belegd vermogen hetzelfde tempo zal aanhouden als in het eerste halfjaar. Het directe rendement van het Vastgoed Fundament Fonds in 2004 zal naar verwachting op jaarbasis ten minste 10 procent bedragen. Het Vastgoed Fundament Fonds wordt actief beheerd door Annexum Invest.     

Reageer op dit artikel