nieuws

Vastgoed-CV belegt in negentig recreatiebungalows

Financieel

RDH Roemrijk Brabant heeft het initiatief genomen tot het oprichten van RDH Roemrijk Brabant CV.

Het fonds zal via RDH Roemrijk Brabant 38.102 m2 eigen grond in bungalowpark De Katjeskelder te Oosterhoutin economisch eigendom verwerven. Op dit perceel worden negentig vrijstaande bungalows gerealiseerd. Beheerder van het fonds is Zeeland Investments Beheer (ZIB). Het geprognosticeerd vast rendement bedraagt 9,25 procent op jaarbasis. Hiervan wordt 7 procent jaarlijks uitgekeerd en 2,25 procent op jaarbasis bij inkoop van de participaties. De totale investering, inclusief bijkomende kosten en werkkapitaal, bedraagt 21,2 miljoen euro. Het benodigde eigen vermogen van 5,3 miljoen euro zal worden verstrekt door de commanditaire vennoten. Iedere vennoot participeert in eenheden van 2500 euro met een minimale deelname van vijf participaties. De stortingsdatum voor de participaties is gepland op 8 november 2004 waarna op 11 november 2004 (naar verwachting) het fonds tot stand komt. Het fonds zal voor onbepaalde tijd worden aangegaan. De initiatiefnemer houdt rekening met een investeringshorizon tot 31 december 2021.Tussen RDH Roemrijk Brabant en Zeeland Investments Beheer bestaan nauwe banden. Beheerder ZIB, een dochteronderneming van Roompot Recreatie Beheer, heeft de afgelopen jaren een groot aantal CV’s met recreatievastgoed op de markt gezet.    

Reageer op dit artikel