nieuws

Vastgoed beste beleggingscategorie pensioenfonds corporaties

Financieel

De beleggingsresultaten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) laten over het eerste kwartaal van 2004 een positief resultaat zien van 4,7 procent.

Alle categorieën hebben aan dit positieve rendement bijgedragen, maar met een rendement van 13,1 procent was de performance van de onroerendgoedportefeuille bijzonder goed. Na het jaar 2003 te hebben afgesloten met een resultaat van 12,9 procent, werd in het eerste kwartaal van 2004 een rendement behaald van 4,7 procent. Het rendement van de benchmark bedroeg 4,2 procent. Het totale belegde vermogen van SPW is daarmee gestegen van 2,7 miljard euro naar 2,8 miljard euro. De performance van de categorieën vastrentende waarden en aandelen was respectievelijk 2,9 procent en 5,2 procent. Met een rendement van 13,1 procent lag de performance van de onroerendgoedportefeuille daar ver boven. De resultaten van het eerste kwartaal hebben ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad verder is gestegen. SPW ligt op koers voor wat betreft het reservetekort waarvoor vorig jaar een herstelplan bij de Pensioen- & Verzekeringskamer is ingediend. Met het huidige geformuleerde beleggingsbeleid hoopt het bestuur het financiële herstel van het pensioensfonds verder voort te zetten.

Reageer op dit artikel