nieuws

tweede emissie groeifonds succesvol geplaatst

Financieel

Van Boom & Slettenhaar is erin geslaagd om ook de tweede emissie van de groei-CV B&S Kantoren XI CV te plaatsen.

Het fondsvermogen van B&S Kantoren XI CV bedraagt na de plaatsing van de tweede tranche in totaal ruim 72 miljoen euro en het commanditaire kapitaal (eigen vermogen) ruim 23 miljoen euro. Door middel van de plaatsing van de tweede tranche zal het door KPN Telecom gehuurde pand in het Anthony Fokkerpark te Schiphol aan B&S Kantoren XI CV worden toegevoegd. KPN Telecom huurt het pand voor een resterende periode van ruim zeventien jaar. In het groeifonds B&S Kantoren XI CV waren reeds vier panden te Arnhem, Eindhoven, Schiphol en Zoetermeer opgenomen. Naast het vernieuwde concept van de groei-CV, waarmee een verbeterde spreiding, versterkte rendementsbasis en een lager risicoprofiel wordt geboden voor de belegger, is ook de hoge winstuitkering van 8 procent per jaar mede bepalend voor het succes, aldus Van Boom & Slettenhaar.Het doel van groei-CV B&S Kantoren XI CV is om het belegd vermogen te laten groeien tot minimaal 150 miljoen euro door de aankoop van nieuwe panden. Op korte termijn zal er meer informatie volgen over de derde emissie van dit fonds.

Reageer op dit artikel