nieuws

Topjaar voor Bouwfonds: winst stijgt 63 procent

Financieel

ABN AMRO-dochter Bouwfonds heeft de winst in 2003 met 63 procent zien groeien tot 207 miljoen euro.

Met uitzondering van asset management droegen alle bedrijfsonderdelen bij aan de resultaatverbetering. Gezien de beperkte groeimogelijkheden in Nederland wil de vastgoedonderneming over zes jaar zijn uitgegroeid tot ‘een Europese topspeler’.Bestuursvoorzitter Henk Rutgers noemde bij de presentatie van het jaarverslag 2003 een ‘absoluut topjaar’. De stijging van het resultaat was overigens voor een aanzienlijk deel te danken aan de overname van de MNF Bank van ABN AMRO per 1 januari vorig jaar. Het besluit geen nieuwe dotaties aan de voorzieningen voor debiteurenrisico’s te doen, aangezien deze voldoende van omvang zijn, droeg ook aanzienlijk bij aan de winst. Exclusief deze effecten steeg het resultaat met 34 procent. De productie van woninghypotheken steeg met 54 procent tot 6 miljard euro, waardoor het marktaandeel van Bouwfonds toenam van 4,9 tot 6,7 procent. De portefeuille steeg mede door de MNF Bank met 8,1 miljard euro tot 25,2 miljard euro. Bij de financiering van commercieel vastgoed steeg de portefeuille van 5,8 miljard naar 6,6 miljard euro.Bouwfonds, de grootste woningontwikkelaar van Nederland, wist ondanks de dalende Nederlandse markt het aantal verkochte woningen in ons land te laten stijgen met ruim 23 procent van 5600 tot 6900. ‘Dankzij onze schaalgrootte kunnen we sneller inspelen op de veranderende marktomstandigheden. Bijvoorbeeld door meer goedkope woningen te ontwikkelen’, zei Bart Bleker, in de raad van bestuur verantwoordelijk voor projectontwikkeling. Ook in het buitenland stegen de verkochte aantallen woningen. Ondanks de ongunstige situatie op de kantorenmarkt lagen de activiteiten op het gebied van commercieel vastgoed op een hoog niveau. Bouwfonds bouwt geen kantoren op risico en beperkt zich tot A1-locaties zoals de Zuidas. Door de sterke positie op Vinex-locaties kan Bouwfonds dit jaar beginnen met de bouw van zeven winkelcentra.De relatief jonge activiteit asset management breidde verder uit. De portefeuille groeide van 1 miljard euro in 2002 naar ruim 1,3 miljard vorig jaar. Door de hoge uitbouwkosten en een voorziening werd een negatief bedrijfsresultaat voor belasting van 6 miljoen euro behaald.Voorzitter Rutgers benadrukte dat Bouwfonds niet van plan is om wilde expansieavonturen aan te gaan in het buitenland. ‘We moeten wat dat betreft een saai bedrijf blijven. We zetten alleen een stap als we het gevoel hebben dat Bouwfonds ergens kan blijven en kan uitbreiden.’

Reageer op dit artikel