nieuws

Scherpe winstdaling Groothandelsgebouwen

Financieel

De halfjaarcijfers 2004 van de Rotterdamse vastgoedonderneming Groothandelsgebouwen laten een scherpe daling van het directe resultaat na belastingen zien vergeleken met het eerste halfjaar van 2003 van 47,6 procent tot 1,07 miljoen euro.

e huuropbrengsten namen af met 10,7 procent en bedroegen 4,96 miljoen euro. De exploitatiekosten zijn door een lagere bezettingsgraad van het gebouw afgenomen met 8 procent tot 1,61 miljoen euro. De beheerkosten namen toe met 42.000 euro. De financieringslasten zijn toegenomen door de uitvoering van het Revitaliseringsplan en de daarmede gepaard gaande toegenomen kredietbehoefte.De leegstand is gedurende het eerste halfjaar toegenomen tot 39,6 procent. Hiervan betreft circa 18,5 procent het nieuw gerenoveerde verhuurbaar vloeroppervlak. De overige 21,1 procent is in renovatie. De uitvoering van het Revitaliseringsplan, de grondige renovatie en upgrading van zowel de openbare ruimten als de kantoorruimten, verloopt volgens de directie volgens plan en binnen het vastgestelde budget. Verwacht wordt dat de revitalisering in het tweede kwartaal 2005 wordt afgerond.Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders is de verwachting uitgesproken dat door de tijdelijke grotere leegstand en de vraaguitval in de kantorenmarkt de winst na belastingen in 2004 zal dalen in vergelijking met 2003. De vennootschap houdt vast aan deze verwachtingen en voorziet voor het tweede halfjaar en dus voor geheel 2004 een winstdaling die groter is dan de winstdaling in het eerste halfjaar.     

Reageer op dit artikel