nieuws

resultaat vastned retail blijft vrijwel gelijk

Financieel

Winkelvastgoedbelegger VastNed Retail heeft in het eerste kwartaal een totaal beleggingsresultaat behaald van 33,7 miljoen euro.

Dat is een fractie meer dan vorig jaar (33,4 miljoen euro). Zowel het directe als het indirecte resultaat namen iets toe.De brutohuuropbrengsten bedroegen in het eerste kwartaal 23,2 miljoen euro (was 26,7 miljoen euro). Deze stijging is te danken aan de verwerving van het winkelcentrum Centre Marine te Duinkerken eind vorig jaar en hogere huurniveaus in de bestaande vastgoedportefeuille. Daar stond een verlaging van de huurinkomsten door de verkoop van Via Torino in Milaan en de verkoop van een Belgische portefeuille met perifere detailhandelsvestigingen tegenover.De exploitatiekosten, inclusief niet-doorberekende servicekosten, namen toe tot 3,2 miljoen euro (2,9 miljoen euro). Dat was voornamelijk toe te rekenen aan de factory outlet te Messancy.De gemiddelde financiële bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille verbeterde tot 97,8 procent (was 95,7 procent). De bezettingsgraad in de verschillende landen bedroeg: Nederland 98 procent (97,9 procent), Spanje 97,8 procent (98,2 procent), Frankrijk 97,8 procent (94,5 procent ) en België 97,3 procent (88,6 procent). De Portugese portefeuille was 100 procent bezet.De bestaande portefeuille steeg met 19,5 miljoen euro in waarde (was 19,9 miljoen euro). In het kader van de verbetering van het risico- en rendementsprofiel werd voor 18,5 miljoen euro vastgoed verkocht. Het belegd vermogen bedroeg per 31 maart 1,497 miljard euro. De directie houdt voor heel 2006 vast aan een lichte stijging van het direct beleggingsresultaat per aandeel. Men denkt dit jaar 75 tot 150 miljoen euro te investeren.

Reageer op dit artikel