nieuws

Resultaat kantoren Altera Vastgoed onderuit

Financieel

Het totale beleggingsfondsrendement van vastgoedfonds Altera Vastgoed in de sector Kantoren is teruglopen van 8,6 procent in 2002 naar 0,9 procent in 2003.

Het totale beleggingsresultaat kwam uit op 3 miljoen euro. In 2002 was dat nog ruim 28 miljoen euro. De teruggang was vooral te wijten aan het indirecte beleggingsresultaat, dat uitkwam op een negatief resultaat van 18,7 miljoen euro. De kantorenportefeuille is met 6,3 procent afgewaardeerd. ‘Deze afwaardering is forser uitgevallen dan wij hadden verwacht’, aldus de directie in een toelichting op het jaarverslag. De waarde van de kantorenportefeuille liep terug van 311,6 miljoen euro in 2002 naar 283,5 miljoen euro. De kantorenportefeuille is echter verjongd door twee acquisities van recent opgeleverde objecten en de verkoop van twee objecten.Ook in de sector Bedrijfsruimten daalde het resultaat, en wel van 8,3 miljoen euro naar 6 miljoen euro. De waarde van deze vastgoedportefeuille steeg van 101,1 miljoen euro naar 140,1 miljoen euro. Altera verwierf drie objecten: twee logistieke centra (Amersfoort met Hewlett-Packard als huurder en Rotterdam Distripark Botlek met Damco Maritime als huurder) en het bedrijfsverzamelcomplex Omnipark in de regio Eindhoven. Hiermee is totaal 39 miljoen euro gemoeid. In de sector Winkels steeg het totaalrendement van het beleggingsfondsrendement van 7,4 procent naar 9,7 procent. Het vastgoedportefeuillerendement groeide van 8,1 procent naar 10,3 procent. In geld uitgedrukt kwam dat neer op een stijging van 18,8 miljoen euro naar 25 miljoen euro. De waarde van de winkelportefeuille liep terug van 266,6 miljoen euro naar 246,5 miljoen euro. In het kader van de herstructurering van deze portefeuille zijn objecten in Haren en Veendam verkocht. Dat gebeurde voor in totaal 8,2 procent boven de taxatiewaarde.Het totaalrendement in de sector Woningen kromp fors en wel van 26,1 miljoen euro in 2002 naar 8 miljoen euro in 2003. De waarde van de vastgoedportefeuille steeg van 90,5 miljoen euro naar 97,8 miljoen euro in 2003.

Reageer op dit artikel