nieuws

resultaat eurindustrial stijgt met 15,7 procent

Financieel

Vastgoedbelegger Eurindustrial, die belegt in bedrijfsgebouwen voor logistiek en distributie, heeft in de eerste helft van 2006 goede resultaten geboekt.

Het belegde vermogen nam toe tot boven de 110 miljoen euro, terwijl het totale beleggingsresultaat ten opzichte van de eerste helft van 2005 met 14,6 procent steeg. Dankzij de verwerving van een logistiek centrum in Nieuwleusen in april 2006 en door de herwaardering van zes objecten in de vastgoedportefeuille steeg het belegde vermogen van 101,872 miljoen euro per 31 december 2005 naar 111,784 miljoen euro op 30 juni 2006. Het eigen vermogen groeide van 62,226 miljoen euro eind 2005 naar 65,459 miljoen euro op 30 juni 2006. Het aantal uitstaande aandelen is in de eerste helft van het boekjaar 2006 met 7,8 procent toegenomen tot 223.615. Er werden onder meer aandelen geplaatst bij twee nieuwe deelnemers en een deel van de uitstaande aandelen werd doorgeplaatst naar een nieuwe en een bestaande aandeelhouder. Dankzij deze transacties werd op 30 juni 2006 door zeventien institutionele beleggers in het aandelenkapitaal deelgenomen. Het directe beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van 2006 bedroeg 2,533 miljoen euro tegenover 2,182 miljoen euro in het eerste halfjaar 2005. Deze belangrijke groei was voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van de vastgoedportefeuille, de jaarlijkse huurprijsaanpassingen en het feit dat het op 1 april 2005 verworven object in Venlo bijdroeg aan het resultaat. Het indirecte beleggingsresultaat steeg met 14,6 procent van 623.000 euro in het eerste halfjaar 2005 naar 714.000 euro in het eerste halfjaar 2006. Het totale beleggingsresultaat nam met 15,7 procent toe van 2,805 miljoen euro in 2005 naar 3,247 miljoen euro in 2006. Het totale beleggingsresultaat per aandeel steeg van 15,16 euro in 2005 naar 15,40 euro in de eerste helft van het boekjaar 2006. De in het jaarverslag 2005 uitgesproken verwachting over groei van het belegde vermogen en het eigen vermogen in het boekjaar 2006 is in de eerste helft van 2006 al uitgekomen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt in 2006 dan ook een belangrijke toename van het totale beleggingsresultaat verwacht en een totaal rendement per aandeel van minimaal 9,5 procent.

Reageer op dit artikel