nieuws

Rendement Intervest Retail stijgt met 4 procent

Financieel

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2003 zijn de huuropbrengsten en het operationeel resultaat van Intervest Retail, een vastgoedfonds genoteerd aan Euronext Brussel, met 4 procent gestegen.

De operationele winst voor het eerste kwartaal van 2004 bedraagt 3,3 miljoen euro oftewel 0,65 euro per aandeel. Door omzetting van een deel van de schulden op korte termijn naar schulden op lange termijn is ongeveer tweederde van de renteportefeuille ingedekt tegen rentestijgingen. Het resultaat op de portefeuille bedraagt 2,2 miljoen euro tegenover 1,2 miljoen euro voor hetzelfde kwartaal vorig jaar en 4,3 miljoen euro voor heel 2003. De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind maart 290,5 miljoen euro. De portefeuille bestaat voor ongeveer 47 procent uit weidewinkels, voor 37 procent uit binnenstadswinkels en voor 16 procent uit een factory outlet te Messancy. In het eerste kwartaal van 2004 werd geen bijkomend vastgoed aangekocht. Er werd enkel een winkel te Gerpinnes verkocht. Zusteronderneming Intervest Offices, eveneens genoteerd aan Euronext Brussel, zag de huurinkomsten voor het eerste kwartaal van 2004 dalen naar 10,1 euro miljoen in vergelijking met 11,3 miljoen euro voor dezelfde periode vorig jaar. Om deze verwachte daling van de huurinkomsten gedeeltelijk te compenseren, werden kostenbesparingen doorgevoerd. De bedrijfskosten daalden van 1,2 miljoen euro naar 0,9 miljoen euro . Door een actief beheer en dalende rentevoeten verbeterde het financieel resultaat naar -2,6 miljoen euro ten opzichte van -3 miljoen in het eerste kwartaal van 2003.

Reageer op dit artikel