nieuws

‘positief resultaat’ vastgoed mixfonds

Financieel

Het reeds geliquideerde Vastgoed Mixfonds heeft een positief resultaat gerealiseerd van 733.

40 euro over het eerste halfjaar van 2006. Het gaat om 730.000 euro verkoopwinst van de laatste fondsbelegging (een kantoorgebouw aan de Haagse Laan van ’s Gravenmade) en 226.890 euro ontwikkelingsvergoeding (bedongen bij de verkoop van een object in Drachten). De intrinsieke waarde per 30 juni bedraagt 8.608.577 euro, ofwel 1,93 euro per aandeel. Bij de bepaling van deze waarde is evenwel geen rekening gehouden met de kosten van een eventuele procedure tegen beheerder WVN Management, de geschatte liquidatiekosten van 493.000 euro en de daadwerkelijke afwikkeling van de laatste activa posten. WVN laat verder weten dat op de halfjaarcijfers geen accountantscontrole is toegepast. Op 29 augustus zullen de participanten zich uitspreken over de aansprakelijkheidsstelling en vervolgens over een eventuele juridische procedure tegen WVN.

Reageer op dit artikel