nieuws

Pensioenfonds Rabobank wil indirect vastgoed afbouwen

Financieel

Het pensioenfonds van de Rabobank heeft in 2003 een rendement van 9,3 procent behaald, tegen een verlies van 9,5 procent in 2002.

Het rendement op de Nederlandse vastgoedportefeuille kwam uit op 8,4 procent versus ruim 9 procent het jaar daarvoor. De rechtstreeks in Nederlandse vastgoedobjecten beleggende portefeuille steeg in het verslagjaar met 6 miljoen euro naar 362 miljoen euro. Hiervan bestond ongeveer 4 miljoen euro uit herwaarderingen, terwijl het restant van het bedrag, circa 2 miljoen euro, werd gevormd door aankopen. Het bleek erg moeilijk objecten te verwerven die voldeden aan de eisen, waardoor het op het strategisch gewenste niveau van 10 procent brengen van de vastgoedportefeuille opnieuw niet werd gehaald. Het aandeel van het directe plus indirecte vastgoed in het totale belegde vermogen (6 miljard euro) bleef daardoor steken op 7 procent. De directe vastgoedportefeuille bestond eind vorig jaar voor 261,4 miljoen euro uit kantoren en winkels, voor 18,7 miljoen euro uit bedrijfspanden en voor 79,5 miljoen euro uit woningen. De huurinkomsten leverden 7,2 procent op en de eerder genoemde waardestijgingen 1,2 procent. De vastgoedfondsen en deelnemingen groeiden met 6 miljoen euro tot 59 miljoen euro als resultaat van herwaarderingen. Het rendement kwam door flinke koersstijgingen uit op bijna 21 procent tegen bijna 8 procent in 2002. De totale vastgoedportefeuille realiseerde daardoor een rendement van 10 procent. Toch wil het pensioenfonds het portefeuilleonderdeel vastgoedfondsen en deelnemingen afbouwen en de vrijgekomen middelen herbeleggen in direct vastgoed. Redenering hierbij is dat beursgenoteerde vastgoedfondsen vergeleken met vooral aandelen een geringer spreidingseffect hebben dan rechtstreekse vastgoedbeleggingen ‘omdat ze veelal meebewegen met het algemene beurssentiment’. Dit in tegenstelling tot direct vastgoed dat meer beweegt met de onderliggende vastgoedmarkt. ‘Omdat op langere termijn het rendement in principe niet verschilt, heeft direct vastgoed per saldo een beter risico-rendementsprofiel’, aldus het jaarverslag.

Reageer op dit artikel