nieuws

Pensioenfonds Progress behaalt 7,8 procent vastgoedrendement over 2003

Financieel

Progress, het pensioenfonds van Unilever Nederland, heeft over 2003 een rendement behaald van 13 procent.

Dat was over 2002 nog -13,5 procent. Dit resultaat is het gevolg van een sterk verbeterd rendement op aandelen van 16,8 procent (2002: -29,7 procent). Vastrentende waarden droegen bij met 5,2 procent (2002: 8,7 procent) en onroerend goed met 7,8 procent (2002: 10,2 procent). De pensioenuitkeringen bedroegen over 2003 142 miljoen euro (2002: 133 miljoen euro). Per saldo steeg het pensioenvermogen met 226 miljoen euro naar 3,152 miljard ultimo 2003. De pensioenverplichtingen stegen met 91 miljoen euro tot 2,419 miljard euro. Daardoor steeg de dekkingsgraad naar 130 procent ultimo 2003 (126 procent ultimo 2002). De raad van bestuur van Progress heeft besloten vast te houden aan de reeds vele jaren geleden gemaakte strategische keuze voor een relatief groot belang in aandelen. Deze maakten eind 2003 ruim 60 procent (2002: 54 procent) uit van het totaal belegd vermogen.

Reageer op dit artikel