nieuws

particulieren investeren recordbedragen in vastgoed

Financieel

Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers, inclusief organisatoren van maatschappen en CV’s, hebben in 2005 naar schatting voor 2,45 miljard euro in vastgoed geïnvesteerd.

Daarmee staan ze op de tweede plaats van de grootste kopersgroepen in Nederland. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Troostwijk Makelaars O.G. en ING Real Estate naar het vastgoedbeleggingsbeleid van de Nederlandse professionele particuliere beleggers. Het onderzoek is uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 geven de 97 respondenten een hogere inschatting voor het te behalen rendement op hun vastgoedbeleggingen dan in 2004. Vooral in het segment bedrijfsgebouwen blijkt sprake van een hoger totaalrendement (12,7 procent in 2005 in vergelijking met 10,5 procent in 2004). De hoge leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt heeft zich in het afgelopen jaar gestabiliseerd op 14 procent. De ondervraagden geven echter aan dat de leegstand in hun portefeuille is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast geven de respondenten aan dat er sprake is van een gemiddelde leegstand van 7,3 procent. Deze ligt dus beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Verwacht wordt dat de huurniveaus van kantoren op A-locaties het komende jaar stabiel zullen blijven door de positieve marktontwikkelingen. Binnen het winkelsegment is de leegstand 2,6 procent. Op de huurwoningmarkt is nauwelijks sprake van structurele leegstand. Voor 2006 verwachten beleggers dat de huren van de eengezinswoningen en woningen in gestapelde bouw zullen stijgen. Eengezinswoningen worden door de respondenten gezien als het beleggingssegment met het aantrekkelijkste rendement (en risicoverhouding). De beleggers zijn van mening dat de (economische) leeftijd voor winkels onbelangrijk is. Dit wordt anders gezien voor de overige segmenten. Vooral voor bedrijfsgebouwen blijkt de leeftijd een belangrijke rol te spelen. Verder blijkt dat de locatie, de verschillende huurkwaliteiten en het gevoel als zeer belangrijk worden ervaren. De beleggers constateren dat banken meer bereid zijn om te financieren dan in voorgaande jaren. Particuliere beleggers zien institutionele beleggers niet als concurrent door ondernemerschap en een betere kennis van lokale markten.

Reageer op dit artikel