nieuws

Overeenstemming over overnamebod Westersuyker

Financieel

WS Vastgoed Westersuyker en Inflation Exchange Fund Capital (IEF Capital) hebben overeenstemming bereikt over het uitbrengen van een openbaar bod op alle uitstaande aandelen Westersuyker door een door IEF Capital gevormd consortium.

IEF Capital is een samenwerkingsverband tussen IEF en Bouwfonds Asset Management.De prijs die het consortium biedt, bedraagt 51 euro per aandeel Westersuyker. Door Westersuyker is als voorwaarde gesteld dat het openbaar bod voor het einde van 2004 zal zijn afgerond. De voorwaarden die het consortium zal stellen aan het bod zijn slechts de voorwaarden zoals genoemd in artikel 9t lid 2 Bte 1995 en dat de aandelen uiterlijk 31 december 2004 worden geleverd. Ten aanzien van het in dat artikel genoemde lid a. zal het consortium slechts gehouden zijn het bod gestand te doen indien (met inbegrip van rechtsreeks door het consortium te verkrijgen aandelen) ten minste 95 procent van de uitstaande aandelen onder het bod wordt aangemeld. Het consortium heeft inmiddels haar due diligence onderzoek afgerond. Tussen het consortium en de financiers van Westersuyker bestaat overeenstemming over het voortzetten van de financiering na de afwikkeling van het bod. Het consortium streeft er naar het biedingsbericht uiterlijk eind oktober beschikbaar te stellen. Het consortium bestaat uit Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM), IEF Capital Gamma, Beryllus en Van der Vorm Vastgoed. Als het bod slaagt, verkrijgen PGGM en IEF Capital Gamma ieder een belang van ongeveer 33 procent in Westersuyker en krijgen dus gezamenlijk de meerderheid. Beryllus en Van der Vorm Vastgoed zijn private investeerders en beogen een belang van ongeveer 28,5 procent respectievelijk 5,5 procent.Inmiddels heeft een aantal aandeelhouders van Westersuyker (tezamen 90,7 procent van de aandelen vertegenwoordigend) toegezegd hun aandelen onder het bod te zullen aanmelden c.q. op de condities van het bod te zullen overdragen, eveneens onder de voorwaarde dat het bod voor eind 2004 zal zijn afgerond. Het gaat daarbij onder meer om Reggeborgh Vastgoed Beleggingen en Reggeborgh Invest, die samen eigenaar zijn van bijna 60 procent van de aandelen en om Goedland, Stichting Pensioenfonds Stork, Nexis (mevrouw N. Brink-Vleeschdrager) en Breedinvest.     

Reageer op dit artikel