nieuws

Omzetgroei van Hoogevest Groep

Financieel

De Van Hoogevest Groep in Amersfoort (ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed) verwacht over 2006 een resultaat voor belastingen te realiseren van 5,2 miljoen euro.

Evenals het voorgaande jaar bedraagt de resultaatstijging 50 procent. De gefactureerde omzet, inclusief omzet uit samenwerkingsverbanden, zal in 2006 uitkomen op circa 140 miljoen tegenover 130 miljoen euro in 2005. Hoewel de toekomstverwachtingen van algemeen directeur Martin van Hoogevest voor de onderneming positief zijn, baart de snel toenemende capaciteitsschaarste in de branche hem zorgen.

‘De afgelopen jaren is er veel capaciteit uit de markt verdwenen en ook nu nog is de uitstroom in de bedrijfstak groter dan de instroom. De problemen manifesteren zich in toenemende mate bij het middenkader. Nu de vraag naar bouwproductie veel sneller aantrekt dan verwacht, leidt dat tot snel oplopende prijzen. Dit effect wordt nog eens versterkt door de grote prijsstijgingen van vrijwel alle grondstoffen. De cumulatie van deze factoren kan de komende jaren leiden tot kostenstijgingen in de bouw van 6 tot 10 procent per jaar.’

Voor projectontwikkeling is dit zorgelijk, vooral als projecten pas na jaren in uitvoering komen. Van Hoogevest: ‘En dat zal in toenemende mate het geval zijn omdat bouwprojecten steeds vaker een binnenstedelijk karakter hebben waarvoor meer en ingewikkelder procedures moeten worden doorlopen. Het kan dan zo maar dat je als projectontwikkelaar over een periode van vier of vijf jaar met een bouwkostenstijging van 25 procent of meer te maken krijgt. De stroperigheid van de besluitvorming bij de overheid en de nog altijd niet aflatende wet- en regelzucht, versterken dit negatieve effect. Ontwikkelaars moeten er dus rekening mee houden dat de capaciteitsvraag van morgen wel eens een stuk duurder kan uitvallen dan men vandaag denkt.’

Reageer op dit artikel