nieuws

NSI plaatst onderhands 500.000 nieuwe aandelen

Financieel

Nieuwe Steen Investments (NSI) plaatst maandag 8 november door een onderhandse aandelenemissie 500.

00 nieuwe gewone aandelen, ongeveer 1,5 procent van het geplaatste aandelenkapitaal, tegen een emissieprijs van 16,20 euro.Door de aandelenuitgifte neemt het eigen vermogen van NSI toe met 8,1 miljoen euro. De aandelen, waarvoor geen prospectus zal worden gepubliceerd, worden geplaatst bij diverse institutionele beleggers. De onderhandse emissie wordt begeleid door Kempen & Co. Voor deze nieuwe aandelen is een beursnotering aangevraagd en de aandelen zijn met ingang van het derde kwartaal van 2004 volledig dividendgerechtigd.Verdere uitbreiding van het eigen vermogen zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de onroerendgoedportefeuille en de gevolgen voor de winst per aandeel. De opbrengst van deze onderhandse emissie moet de investeringen in onroerend goed financieren en het eigen vermogen versterken.De onroerendgoedportefeuille van NSI bedraagt momenteel 1 miljard euro. Daarnaast zijn verplichtingen aangegaan om nieuwe beleggingen te verwerven voor een totaalbedrag van 17 miljoen euro. De levering hiervan vindt plaats in het vierde kwartaal van 2004. De financiering geschiedt uit de opbrengst van de emissie en uit de kredietfaciliteit. NSI handhaaft ook na deze nieuw uitgegeven aandelen zijn verwachting voor het directe resultaat over geheel 2004 van 1,36 euro per aandeel.     

Reageer op dit artikel