nieuws

nsi: dividend blijft koning

Financieel

De leegstand in de vastgoedportefeuille van Nieuwe Steen Investments (NSI) zal dit jaar oplopen tot ongeveer 7 procent.

Ook staan de huurprijzen onder druk. Niettemin verwacht het fonds over 2006 dankzij lagere rentelasten een even groot dividend per aandeel uit te kunnen keren als over 2005. Dat hield NSI-directeur Anke Reijnen gisteren haar aandeelhouders voor, die wederom in groten getale naar schouwburg Het Park in Hoorn waren getogen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vorig jaar bleef de leegstand beperkt tot 5 procent, maar zal dit jaar oplopen tot 7 procent. De leegstand zit hoofdzakelijk in de kantorenportefeuille, die ongeveer de helft van de totale portefeuille uitmaakt. De sfeer bleef niettemin opperbest tijdens de aandeelhoudersvergaring als gold het een jaarlijks familie-uitje. De goede sfeer werd niet in de laatste plaats veroorzaakt door de prima financiële resultaten over 2005, maar ook door het West-Friese ‘ons-kent-ons’-gevoel dat rond het fonds hangt, de alsmaar oplopende beurskoers en de kwinkslagen van de president-commissaris Jo Zeeman, tevens grondlegger van het fonds. Vorig jaar steeg de beurskoers van 17,12 tot 20,48 per aandeel. Aan het begin van de vergadering deed de koers 24,01 euro, aan het eind, twee uur later, 24,10 euro. Vastgoedaandelen zijn nu eenmaal razend populair door hun hoge dividenduitkeringen. En bij NSI is en blijft ‘dividend koning’. Het aandeel behaalde vorig jaar een total return van 28 procent en 2005 was daarmee het derde jaar op rij dat de koerswinst en dividend boven de 20 procent uitkwam.In grote eensgezindheid stemde de vergadering in met alle voorstellen, waaronder een uit te keren slotdividend van 0,34 euro per aandeel. Daarmee komt het over 2005 uitgekeerde dividend uit op 1,36 euro. Henk Jan van den Bosch werd benoemd tot lid van de raad van commissarissen. De oud-financieel directeur van Blokker volgt Arjen Tuitert op die vanaf het begin in 1993 verbonden is geweest aan NSI. De enige wat vreemde eend in de bijt was de vertegenwoordiger van de Vereniging Effecten Bezitters (VEB). Hij wilde onder meer weten of de geruchten waar zijn dat NSI besprekingen voert om te worden overgenomen. Zeeman ontkende dit glashard. Een verontwaardigde aandeelhouder beet de VEB-man toe: ‘U bent hier alleen maar om zieltjes te winnen voor uw club. Dan bent u aan het verkeerde adres.’

Reageer op dit artikel