nieuws

nfc index: dalende tendens in kosten per werkplek

Financieel

Ook in economisch mindere tijden blijven de kosten voor huisvesting toenemen, zo blijkt uit het derde NFC Index Jaarbericht.

Terwijl de huisvestingskosten (40 procent van de index) stijgen, blijken de totale facilitaire kosten per kantoorwerkplek te dalen. In 2005 kwamen de kosten per werkplek uit op 11.660 euro. De index vertoont daarmee al voor het tweede jaar een dalende lijn. Een daling die onder andere is ingegeven door een verdere verdichting van de werkplekken. De index bedraagt 94, een daling van 1 procentpunt in vergelijking met 2004. Het indexcijfer lag toen op 95 (11.740 euro). De dalende tendens zet zich daarmee voort, hoewel de sterke daling die in 2004 werd ingezet (5 procent in vergelijking met 2003) is geremd. De daling van de index wordt onder andere veroorzaakt door een verdere verdichting van de werkplekken.In 2003 bedroeg het gemiddelde verhuurbare vloeroppervlak per werkplek 22,6 m2. In 2004 daalde dat tot 20,5 m2 en in 2005 nog eens tot 19,4 m2. Deze daling past in de trend van het efficiënter aanwenden van kantoren, het delen van werkplekken en het steeds meer verdwijnen van cellenkantoren ten behoeve van groepskantoren. De index laat zien dat de kosten voor huisvesting in 2005 zijn toegenomen met 5 procent ten opzichte van 2004. Ook de kosten voor ICT zijn licht gestegen. Daar staat echter tegenover dat de kosten voor diensten en middelen en externe voorzieningen zijn afgenomen en de kosten voor facility-management gelijk zijn gebleven.De Netherlands Facility Costs Index Coöperatie (NFC Index) is een onafhankelijke coöperatie van inmiddels zo’n 55 aangesloten organisaties uit overheid en bedrijfsleven. Zij voorziet de Nederlandse facility-managementmarkt van het objectieve en actuele ijkpunt (benchmark) voor de kostenontwikkeling.

Reageer op dit artikel