nieuws

Nettowinst Rodamco Asia stijgt met 4,6 procent

Financieel

Het nu nog beursgenoteerde vastgoedfonds Rodamco Asia heeft over het boekjaar 2003/2004 – dat loopt van 1 maart 2003 tot 29 februari 2004 – een nettowinst gerealiseerd van 32 miljoen euro.

Dit betekent een stijging van 4,6 procent ten opzichte van de nettowinst van 30,6 miljoen euro in het vorige boekjaar. De nettowinst zou zelfs met 19 procent zijn toegenomen als de gemiddeld lagere valutakoersen ten opzichte van het boekjaar 2002/2003 niet hadden geleid tot een nadelig effect van 4,4 miljoen euro. Het totaalresultaat kwam over het gehele boekjaar uit op 6,8 miljoen euro (in 2002/2003: 47,5 miljoen euro negatief). De intrinsieke waarde per aandeel steeg met 1,8 procent van 17,73 euro aan het begin van het boekjaar (gecorrigeerd voor dividenduitkering) naar 18,05 euro per 29 februari 2004. Per 29 februari 2004 had de portefeuille een waarde van 774,2 miljoen euro en een gemiddelde bezettingsgraad van 90,5 procent. Zoals bekend heeft ING Real Estate een openbaar bod van 18 euro uitgebracht op alle aandelen Rodamco Asia.

Reageer op dit artikel