nieuws

Negatieve waardeontwikkeling vastgoed pensioenfonds Hoogovens

Financieel

De Stichting Pensioenfonds Hoogovens rapporteert over 2003 een beleggingsresultaat van 11,4 procent.

In 2002 werd nog een negatief resultaat geboekt van min 7,3 procent. Op de vastgoedportefeuille werd een rendement behaald van 4,8 procent. De waarde van de vastgoedportefeuille liep terug van 449,2 miljoen euro naar 436,4 miljoen euro. De directe beleggingsopbrengst daalde in vergelijking met 2002 van 31,7 miljoen euro naar 26,9 miljoen euro. Het indirecte resultaat bedroeg min 6,6 miljoen euro, tegen een positief resultaat van 4,4 miljoen euro in 2002. Het totaalrendement bedroeg 4,8 procent, terwijl de gehanteerde benchmark 4,7 procent scoorde. Het vorig jaar verkregen totaalresultaat lag ruim onder het gemiddelde resultaat over de afgelopen vijf jaar van 10,3 procent (benchmark 11,5 procent). Het grootste gedeelte van de vastgoedportefeuille is ondergebracht bij de vier sectorfondsen van Altera Vastgoed. Het vastgoedbelang in beursgenoteerde beleggingsfondsen werd in 2003 verder afgebouwd.Het behaalde resultaat op alle beleggingen van 11,8 procent wordt als ‘bevredigend’ gekenschetst in het jaarverslag. Dat kwam vooral door de goede resultaten van de aandelenportefeuille (22,9 procent). De dekkingsgraad van het pensioenfonds, die aan het einde van 2002 een dieptepunt bereikte van 114 procent, steeg naar 121 procent ultimo 2003. De totale waarde van de beleggingsportefeuille steeg in het verslagjaar van 3,89 miljard euro naar 4,19 miljard euro.     

Reageer op dit artikel