nieuws

Nederlandse pensioenfondsen zien licht herstel

Financieel

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de rendementen op beleggingen over het derde kwartaal zien verbeteren, vergeleken met het voorgaande kwartaal.

Maar in vergelijking met het eerste kwartaal blijven de beleggingswinsten nog achter. Dat blijkt donderdag uit kwartaalberichten die de fondsen hebben gepubliceerd.’s Lands grootste pensioenfonds, ABP, heeft in de maanden juli tot en met september een rendement op zijn beleggingen behaald van 2,1 procent. Over het eerste kwartaal bedroeg het rendement 4,3 procent, terwijl het ABP in de tweede driemaandsperiode qua rendement op 0 procent bleef steken.De vastgoedportefeuille, ruim 10 procent van de 160 miljard die het pensioenfonds beheert, leverde over de eerste drie kwartalen een rendement van 16,7 procent op. In het derde kwartaal bedroeg het rendement 6,9 procent. Alleen de beleggingen in grondstoffen deden het met een rendement van 32 procent beter.PGGM, het in grootte tweede pensioenfonds in Nederland, kwam in het derde kwartaal uit op een rendement van 1,7 procent. Net als bij ABP is dat cijfer beter dan de 0,6 procent uit het kwartaal daarvoor. Het resultaat is echter beduidend minder dan het rendement over het eerste kwartaal (3,5 procent). Het belegd vermogen steeg in het derde kwartaal van 55,7 naar 57 miljard euro. 10 Procent van het belegd vermogen van PGGM zit in vastgoed. Daarop werd tot het derde kwartaal een rendement van 8,1 procent behaald. In het derde kwartaal bedroeg het rendement op vastgoed bij PGGM 3,8 procent. Het spoorwegpensioenfonds SPF Beheer slaagde er in het derde kwartaal niet in zich te herstellen. Met een beleggingsrendement van 0,5 procent presteerde SPF Beheer nog minder dan de 0,6 procent over het tweede kwartaal. Over de eerste drie maanden van dit jaar kwam het percentage uit op 3,1. Het fonds behaalde in de eerste negen maanden een rendement van 7,8 procent over zijn onroerendgoedportefeuille. Een jaar eerder was dat nog 8,4 procent. In het derde kwartaal werd een rendement van 3 procent op de vastgoedportefeuille (13 procent van 9,6 miljard euro) behaald.     

Reageer op dit artikel