nieuws

nederlandse ing re-fondsen semi-open end in 2007

Financieel

Inspelend op de toenemende behoefte aan liquiditeit bij beleggers krijgen de drie belangrijkste Nederlandse vastgoedfondsen van ING Real Estate per 1 januari 2007 een semi-open end structuur met onbepaalde looptijd.

Het betreft de huidige closed-end fondsen ING Dutch Office Fund, ING Dutch Residential Fund en het ING Dutch Retail Fund. De fondsen hebben een portefeuille van in totaal 4,5 miljard euro en 49 institutionele aandeelhouders.De nieuwe semi-open end structuur stelt aandeelhouders straks in staat om aandelen te kopen en verkopen in de fondsen. Verkooptransacties worden echter op jaarbasis beperkt tot 10 procent van het totale fondskapitaal. Dit ter voorkoming van een negatieve invloed op de fondsprestaties. De aandeelhouders zijn unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen.De nieuwe opzet heeft ook tot doel om het bestuur van de fondsen te versterken. In de raden van toezicht zullen niet langer afgevaardigden van ING zitting hebben. Thom Wernink neemt voor alle drie de fondsen de plaats in van de aftredende ING-afgevaardigden. Wernink is topman geweest bij de vastgoedfondsen Corio, VIB en Vast Waarden Nederland. Hij is momenteel adviseur van een aantal financiële serviceverleners, institutionele beleggers en beleggingsfondsen.De raden van toezicht van de drie fondsen zien er per 1 januari als volgt uit:- ING Dutch Office Fund: J.C. Blankert (voorzitter), J.K. Gerlofs, Th.W. Wernink, P.S. van den Berg en A.M.J. de Bekker.- ING Dutch Residential Fund: J.C. Blankert (voorzitter), J.K. Gerlofs, Th.W. Wernink, A. troostwijk en G.J. Hansum.- ING Dutch Retail Fund: J.C. Blankert (voorzitter), J.K. Gerlofs, Th. W. Wernink, P.S. van den Berg en M.Huibrechtse.

Reageer op dit artikel