nieuws

Mn Services verslaat ROZ/IPD voor derde achtereenvolgende jaar

Financieel

Mn Services heeft de ROZ/IPD voor het derde achtereenvolgende jaar verslagen.

In 2003 heeft het bedrijf voor zijn klant Pensioenfonds Metaal en Techniek op basis van Standing Investments een rendement gerealiseerd van 7,4 procent tegen 7,1 procent voor de benchmark. Op basis van de categorie Alle Objecten werd in 2003 een rendement gerealiseerd van 7,4 procent tegen een rendement voor de sector van 7,3 procent. Door de gerealiseerde resultaten in 2003 heeft Mn Services sedert de oprichting van de ROZ/IPD in 1995, de benchmark inmiddels zeven keer verslagen. De outperformance over 2003 was vooral te danken aan de relatief goede prestaties van de winkel- en kantorenportefeuille. Binnen de winkelportefeuille (9,2 procent) konden mede door huurherzieningen en nieuwe huurcontracten belangrijke herwaarderingen worden gerealiseerd. De afwaardering (-1,5 procent) op de kantorenportefeuille (7,1 procent) vond zijn oorzaak in de beperkte leegstand en het geringe aantal expiraties in 2004. Ook het feit dat de portefeuille nauwelijks kantoren bevat in de regio Amsterdam droeg bij aan het gunstige resultaat. De resultaten van de woningportefeuille (6,5 procent) bleven achter bij de benchmark. Binnen het productenaanbod van Mn Services heeft de vastgoedportefeuille Nederland een omvang van 1,2 miljard euro. Mn Services werkt voor Nederlandse pensioenfondsen. Zijn grootste klant is Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Reageer op dit artikel