nieuws

minder winst dvrg property management

Financieel

DVRG Property Management, onderdeel van De Vries Robbé Groep, boekte over het eerste halfjaar van 2006 een verlies van 17.

00 euro tegenover een winst over het eerste halfjaar van 2005 van 555.000 euro.Met de gemeente Schiedam is een principeovereenstemming bereikt over de verkoop van twee winkelcentra in Schiedam. Deze winkelcentra zullen in 2007 worden gesloopt als voorbereiding op de herontwikkeling. Door deze verkoop is gekozen voor een bewuste leegstand, waardoor in het eerste halfjaar van 2006 sprake was van ongeveer 100.000 euro huurderving. Bij realisering van de verkoop zal hiervoor een vergoeding worden ontvangen alsmede een ontwikkelingsvergoeding, waarvan de baten in het tweede halfjaar zullen worden verantwoord. Met de verkoop is een waarde gemoeid van ongeveer 2,5 miljoen euro. Het positieve resultaat in de eerste helft van 2005 werd mede behaald door de herwaardering van een gerenoveerd project in Vlaardingen, dat in gebruik is genomen als horecavoorziening. Voor dit object is een vijfjarige huurovereenkomst gesloten met een optie op nog eens vijf jaar.

Reageer op dit artikel