nieuws

Meer winst voor Wereldhave

Financieel

Het beursgenoteerde vastgoedfonds Wereldhave heeft het eerste kwartaal van 2003 7,4 procent meer winst geboekt dan in dezelfde periode in 2003.

De winst kwam in het eerste kwartaal uit op 28,9 miljoen euro. Per aandeel steeg de winst tot 1,44 euro. Gedurende de overeenkomstige periode in 2002 was dat 1,37 euro. De hogere winst werd gerealiseerd ondanks de lagere koers van de dollar en het Britse pond. Koersverschillen hadden een negatief effect op het resultaat van 0,9 miljoen euro. Van de beleggingen is eenvijfde in de Verenigde Staten gesitueerd en 17 procent in het Verenigd Koninkrijk. De rest bevindt zich in het eurogebied.De aankoop in 2003 van een warenhuis in het Finse Tapiola voor 37,7 miljoen euro, de verhuur van nieuwbouwprojecten en huurstijgingen droegen bij aan de stijging van de netto huuropbrengsten van 34,4 miljoen euro naar 35,4 miljoen. De rentelasten (vóór koersverschillen) zijn met 0,6 miljoen euro gedaald. De bezettingsgraad van de portefeuille over het eerste kwartaal van 2004 is in vergelijking met het vierde kwartaal van 2003 licht teruggelopen van 93,2 procent naar 92 procent. Wereldhave heeft een vastgoedportefeuille ter waarde van 1.972 euro. Eind 2003 was dat 1.932 euro. In het eerste kwartaal is een appartementencomplex in McKinney (Texas) in exploitatie genomen.Wereldhave streeft ernaar het risico van de cyclische vastgoedmarkt te spreiden. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds de portefeuille te verdelen over het vasteland van Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en anderzijds door te investeren in zowel kantoren, winkelcentra, bedrijfsruimten als woningen.

Reageer op dit artikel