nieuws

leegstand daalt in portefeuille vastned o/i

Financieel

De leegstand in de portefeuille van het beursgenoteerde vastgoedfonds VastNed O/I is het afgelopen jaar sterk gedaald.

Per 31 december 2005 bedroeg de leegstand 13,7 procent tegen 19,5 procent een jaar eerder. De leegstand is gerealiseerd zowel door betere verhuurresultaten als de verkoop van leegstaande objecten. VastNed verkocht in 2005 voor 115,7 miljoen euro aan vastgoedobjecten. Het ging hier voor een aanzienlijk deel om leegstaande objecten of objecten waarin op korte termijn leegstand werd verwacht. De verkopen vonden gemiddeld tegen boekwaarde plaats.

Reageer op dit artikel