nieuws

Kwartaalrendementen onroerend goed dalen licht

Financieel

Het rendement op vastgoedbeleggingen is in het tweede kwartaal licht gedaald van 7,7 procent op jaarbasis naar 7,5 procent.

Uitpondactiviteiten evenals aan- en verkoopactiviteiten droegen positief bij aan het rendement. Ontwikkelingsactiviteiten droegen negatief bij aan het rendement. Dit is bekendgemaakt door de Stichting ROZ-vastgoedindex die in samenwerking met de IPD de rendementen berekent. Gecorrigeerd voor ontwikkelingsactiviteiten en aan- en verkopen daalde het rendement op de exploitatieportefeuille van 7,6 procent naar 7,3 procent op jaarbasis. Het directe rendement bleef op jaarbasis gelijk op 6,1 procent. De waardeontwikkeling liep terug van 1,5 procent naar 1,1 procent.Per sector vertonen de directe rendementen op jaarbasis een gevarieerd beeld, van 4,6 procent voor woningen tot 8,4 procent voor bedrijfsruimten. Winkels en kantoren zitten hier beide met 7,3 procent op jaarbasis tussenin. Wat betreft de onderlinge verhoudingen tussen de sectoren komen de directe rendementen daarmee overeen met vorig kwartaal. Het cashflow rendement blijft de stabiele peiler onder het totaal rendement.De waarde-ontwikkeling liep over de gehele linie terug. Bij kantoren en bedrijfsruimten werden waardeveranderingen van -2,5 procent respectievelijk -0,9 procent op jaarbasis waargenomen. De waardegroei van winkels bedroeg 1,5 procent. Woningen namen met 3,1 procent toe in waarde, dat is minder dan de prijsontwikkeling van woningen zoals gerapporteerd door het Kadaster.De markthuurgroei liep gemiddeld iets terug van 1,3 procent naar 1,0 procent. Deze afname kwam voornamelijk voor rekening van winkels (van 1,1 procent naar 0,4 procent) en kantoren (van -0,8 procent naar -1,2 procent). Ook de markthuurgroei bij bedrijfsruimten bleef negatief (-1,3 procent ten opzichte van -2,7 procent). De aanvangsrendementen (yields) vertoonden vergeleken met vorig kwartaal geen verandering. Voor de berekening van de ROZ/IPD Quarterly Index 2004 Q2 is 22 procent van alle objecten in de ROZ/IPD jaarindex getaxeerd.     

Reageer op dit artikel